STORA, s.r.o. je členem skupiny BSI s.a., která sdružuje významné evropské výrobce stavebních prvků pro kanalizaci a infrastrukturu:
Stora Drain

Odvodňovací žlaby

O.P.S.O. Sp. z o.o. je výrobcem kompletní polymerbetonové řady odvodňovacích žlabů STORA-DRAIN ve všech třídách zatížení. Plastovou řadu odvodňovacích žlabů téže značky vyrábí IMCOMA, n.v.

Fondatel

Litinové poklopy a mříže

FONDATEL-LECOMTE, s.a. vznikla sloučením dvou největších belgických sléváren. Specializuje se na zpracování tvárné litiny a to především k výrobě silničních poklopů a mříží.

Hermelock

Kompozitní poklopy

HERMELOCK s.a. je výrobcem kompozitních poklopů z polyuretanu vyztuženého skelným vláknem. Tyto poklopy mimo jiné vynikají systémem hermetického utěsnění proti kapalinám a plynům.

Rotoplast

Plastové nádrže

ROTOPLAST, s.a.s. je lídrem v rotačním odlévání termoplastů. Významnou část svých výrobních kapacit věnuje výrobě nádrží na dešťovou vodu, čistíren odpadních vod, septiků a jímek.

Arva

Plastové potrubí

ARVA PLASTICS n.v. je výrobcem PVC potrubí pro vnitřní i venkovní kanalizaci, PE potrubí pro tlakovou kanalizaci, kabelových chrániček a potrubí pro elektrické rozvody.

Hlavním cílem společnosti STORA je reprezentovat členy skupiny BSI a zajistit odbyt jejich výrobků ve střední a východní Evropě.

Se svým sídlem, obchodním a logistickým zázemím v České republice poskytuje svým zákazníkům optimální podmínky pro pružnou, spolehlivou a dlouhodobou spolupráci.