Výrobky inšpirované vodou

 • Regulátory
  prietoku
  Regulátory<br>prietoku
 • Odvodňovacie
  žľaby
  Odvodňovacie<br>žľaby
 • Poklopy
  a mreže
  Poklopy<br>a mreže
 • Odlučovače
  Odlučovače
 • Vsakovacie
  boxy
  Vsakovacie<br>boxy
 • Flexibílne
  potrubie
  Flexibílne<br>potrubie
 • Spätné
  klapky
  Spätné<br>klapky
 • Upchávky
  potrubí
  Upchávky<br>potrubí

Novinky

Prečítajte si to najnovšie, čo sa u nás deje.

Zobraziť všetky

Realizácie

Středisko ZZS Jihlava (CZ)
Ve výcvikovém středisku zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě (CZ) jsou dešťové vody odváděny do vsakovací nádrže postavené z modulárního systému plastových prvků STORA Hidrobox.

O nás

STORA reprezentuje významných európskych výrobcov stavebných prvkov pre kanalizáciu a infraštruktúru. Patríme do belgickej skupiny BSI, ktorej členovia sú našimi hlavnými obchodnými partnermi.

skupina bsi