STORA, s.r.o. je členom skupiny BSI s.a., ktorá združuje významných európskych výrobcov stavebných prvkov pre kanalizáciu a infraštruktúru:
Stora Drain

Odvodňovacie žľaby

O.P.S.O. Sp. z o.o. je výrobcom kompletného polymébetónového radu odvodňovacích žľabov STORA-DRAIN vo všetkých triedach zaťaženia. Plastový rad odvodňovacích žľabov rovnakej značky vyrába IMCOMA, n.v.

Fondatel

Liatinové poklopy a mreže

FONDATEL-LECOMTE, s.a. vznikla zlúčením dvoch najväčších belgických zlievarní. Špecializuje sa na spracovanie tvárnej liatiny a to predovšetkým pre výrobu cestných poklopov a mreží.

Hermelock

Kompozitné poklopy

HERMELOCK s.a. je výrobcom kompozitných poklopov z polyuretánu vystuženého skleným vláknom. Tieto poklopy okrem iného vynikajú systémom hermetického utesnenia proti kvapalinám a plynom.

Rotoplast

Plastové nádrže

ROTOPLAST, s.a.s. je lídrom v rotačnom odlievaní termoplastov. Významnú časť svojich výrobných kapacít venuje výrobe nádrží na dažďovú vodu, čistiarní odpadových vôd a septikov.

Arva

Plastové potrubia

ARVA PLASTICS n.v. je výrobcom PVC potrubí pre vnútornú i vonkajšiu kanalizáciu, PE potrubí pre tlakovú kanalizáciu, káblových chráničiek a potrubí pre elektrické rozvody.

Hlavným cieľom spoločnosti STORA je reprezentovať členov skupiny BSI a zaistiť odbyt ich výrobkov v strednej a východnej Európe.

So svojím sídlom, obchodným a logistickým zázemím v Českej republike poskytuje svojim zákazníkom optimálne podmienky pre pružnú, spoľahlivú a dlhodobú spoluprácu.