VSAKOVACIE BOXY

STORA Hidrobox je komorový stavebnicový systém tvorený plastovými prvkami určenými pre výstavbu nádrží pre akumuláciu, zdržanie a vsakovanie dážďových vôd. Vďaka svojej modularite poskytuje veľkú slobodu pri projektovaní. Môže byť inštalovaný v parkoch a záhradách, ale tiež pod parkoviskami a dopravnými komunikáciami. Boxy sú dodávané v rozloženom stave, čo výrazne usnadňuje ich dopravu a skladovanie.

Základná charakteristika

Materiál: 100% recyklovaný a recyklovatelný polypropylén
Využitelnosť: až 95%
Výškový rozsah: 0,495 - 2,379 m
Príslušenstvo: inspekčné šachty a kanály

PRODUKTOVÝ RAD
Typ boxu MJ 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
Počet prvkov HI 001 ks 4 7 10 13 16
Počet prvkov HI 002 ks 3 6 9 12 15
Dĺžka m 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728
Šírka m 0,445 0,445 0,445 0,445 0,445
Výška m 0,495 0,966 1,437 1,908 2,379
Hmotnosť kg 11,85 21,63 31,41 41,19 50,97
Stavebný objem Objem / 1 box m3 0,1604 0,3129 0,4655 0,6181 0,7707
Počet boxov / 1 m3 ks 6,24 3,20 2,15 1,62 1,3
Retenčný objem Objem / 1 box m3 0,1509 0,2956 0,4404 0,5852 0,7299
Počet boxov / 1 m3 ks 6,63 3,38 2,27 1,71 1,37
Využitelnosť % 94 94 95 95 95