REGULÁTORY PRIETOKU

Vírové regulátory STORA Vortex aj prepadové regulátory STORA Baffle sú výnimočné svojou jednoduchosťou a spoľahlivosťou. Ich konstrukcia z nerezovej oceľe nemá žiadne pohyblivé časti a nevyžaduje žiadny zdroj energie, vďaka čomu sú prakticky bezúdržbové. Sú vhodné k regulácii odtoku z retenčných nádrží, odľahčovacích komôr alebo prítoku do čistiarní odpadových vôd, odlučovačov, apod.

Základná charakteristika

Rozsah prietoku: 0,2 až 10000 l/s
Maximálna výška vodného stĺpca: 6 m
Materiál: kyseline odolná nerezová oceľ

PRODUKTOVÝ RAD Rozsah prietoku Typ inštalácie Vírový efekt
STORA Vortex CEVcev 0,2 - 80 l/s mokrá centrifugálny
STORA Vortex CEHceh 4 - 30 l/s suchá centrifugálny
STORA Vortex CYEcye 10 - 600 l/s mokrá cyklónový
STORA Vortex CYDcyd 10 - 600 l/s suchá cyklónový
STORA Baffle DBdb 30 - 10000 l/s mokrá -