Stora-drain

STORA-DRAIN predstavuje kompletný systém líniového odvodnenia, ktorý sa skladá zo žľabov a krycích roštov rôznych rozmerových a materiálových prevedení a množstva systémového príslušenstva. Pomocou odvodňovacích žľabov STORA-DRAIN je možné zachytiť a odviesť všetku vodu zo spevnených plôch s ľubovoľným prevádzkou.

Základná charakteristika

Svetlá šírka žľabov: 100, 150, 200 a 300 mm
Triedy zaťaženia: A15, B125, C250, D400, E600 a F900
Spádovanie dna žľabov: bez spádu, stupňovitý spád, lineárny spád
Materiál žľabov: polymérbetón, polypropylén

PRODUKTOVÝ RAD Svetlá šírka (mm) Triedy zaťaženia Spádovanie dna žľabov Materiál žľabov / hrán Materiál roštov
LIGHTlight 100 A15 bez spádu polypropylén pozink. oceľnerezová oceľmeďmosadzpolypropylén
HOMEhome 100 A15 bez spádu polymérbetón pozink. oceľnerezová oceľ
SELFself 100150200 A15B125 bez spádustupňovitý polymérbetón pozink. oceľnerezová oceľmeďmosadztvárna liatina
TOPtop 100 A15B125C250 bez spádustupňovitý polymérbetón/polymérbetón pozink. oceľnerezová oceľtvárna liatina
PARKINGparking 100150200300 A15B125C250 bez spádustupňovitýlineárny polymérbetón/oceľ 2 mm pozink. oceľnerezová oceľtvárna liatina
TECHtech 100 150200300 E600 bez spádustupňovitý polymérbetón/oceľ 4 mm pozink. oceľtvárna liatina
SUPERsuper 100150 200300 D400F900 bez spádustupňovitýlineárny polymérbetón/tvárna liatina tvárna liatina
KERBkerb 100 D400 bez spádustupňovitý polymérbetón