STORA-DRAIN Base

STORA-DRAIN  Base

třída C250 | D400
šířka 100 | 150 | 200 | 300

Polymerbetonové žlaby 

s ocelovou hranou 

 

 

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Base vyrobené z polymerbetonu a vybavené ochrannou hranou z pozinkované jsou vhodné pro odvodnění ploch se střední a vysokou dopravní zátěží jako například frekventovaná parkoviště a odstavné plochy, obchodní a průmyslové areály apod.

Žlaby STORA-DRAIN Base jsou k dispozici ve třídách C250 a D400.

Žlaby STORA-DRAIN Base jsou dostupné ve světlých šířkách 100, 150, 200 a 300 mm v provedení se stupňovitým spádem dna. Předinstalované rošty ve žlabech a spojovací systém pero-drážka ulehčují instalaci.

 

 

Příslušenství

Žlaby STORA-DRAIN Base je možné uzavřít třemi typy desek z polymerbetonu – čelní deska uzavřená, čelní deska s nátrubkem nebo univerzální čelní deska.

Žlaby STORA-DRAIN Base je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem. Napojení na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech čtyř stran. Pro žlaby šířky 100 mm jsou vpusti jednodílné, pro žlaby šířky 150, 200 a 300 mm jsou vpusti dvoudílné.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika