STORA-DRAIN Optima

STORA-DRAIN  Optima

třída C250 | D400 | E600
šířka 100 | 150 | 200

Polymerbetonové žlaby

s ocelovou hranou 

 

 

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Optima vyrobené z polymerbetonu a vybavené ochrannou hranou z pozinkované oceli tl. 4 mm jsou vhodné pro odvodnění ploch s vysokou dopravní zátěží jako například parkoviště a odstavné plochy pro všechny druhy vozidel, průmyslové a logistické areály apod.

Žlaby STORA-DRAIN Optima jsou k dispozici ve třídách C250, D400 a E600.

Žlaby STORA-DRAIN Optima jsou dostupné ve světlých šířkách 100, 150 a 200 mm v provedení se stupňovitým spádem dna. Předinstalované rošty ve žlabech a spojovací systém pero-drážka ulehčují instalaci.

 

 

Příslušenství

Žlaby STORA-DRAIN Optima je možné uzavřít třemi typy desek z polymerbetonu – čelní deska uzavřená, čelní deska s nátrubkem nebo univerzální čelní deska.

Žlaby STORA-DRAIN Optima je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem. Napojení na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech čtyř stran. Pro žlaby šířky 100 mm jsou vpusti jednodílné, pro žlaby šířky 150 a 200 mm jsou vpusti dvoudílné.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika