STORA-DRAIN Parking

STORA-DRAIN  Parking

třída A15 | B125 | C250
šířka 100 | 150 | 200 | 300

Polymerbetonové žlaby

s ocelovou hranou

 

 

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Parking vyrobené z polymerbetonu a vybavené ochrannou hranou z pozinkované nebo nerezové oceli jsou vhodné pro odvodnění ploch se střední dopravní zátěží jako například parkoviště a odstavné plochy, krajnice vozovek apod.

Žlaby STORA-DRAIN Parking jsou k dispozici ve třídách A15, B125 a C250.

Žlaby STORA-DRAIN Parking jsou dostupné ve světlých šířkách 100, 150, 200 a 300 mm v provedení se stupňovitým nebo lineárním spádem dna. Předinstalované rošty ve žlabech a spojovací systém pero-drážka ulehčují instalaci.

 

 

Příslušenství

Žlaby STORA-DRAIN Parking je možné uzavřít univerzální čelní stěnou z polymerbetonu. Po vyjmutí plastové záslepky se do otvoru vybaveného těsněním zasune kanalizační potrubí.

Žlaby STORA-DRAIN Parking je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem. Napojení na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech čtyř stran. Pro žlaby šířky 100 mm jsou vpusti jednodílné, pro žlaby šířky 150, 200 a 300 mm jsou vpusti dvoudílné.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika