STORA-DRAIN Top

STORA-DRAIN  Top

třída A15 | B125 | C250
šířka 100

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Top vyrobené z polymerbetonu se zesílenou ochrannou hranou vhodné pro odvodnění ploch s mírnou dopravní zátěží.

Žlaby jsou k dispozici ve třídách A15, B125 a C250.

Žlaby jsou dostupné ve světlé šířce 100 mm v provedení se stupňovitým spádem dna.

Všechny žlaby se spojují systémem pero-drážka.

Široká nabídka krycích roštů zahrnuje i kryty z pozinkované nebo nerezové oceli s podélnou štěrbinou určené pro zadláždění.

 

 

Příslušenství

Žlaby je možné uzavřít dvěma typy desek z polymerbetonu – čelní deska uzavřená nebo čelní deska s nátrubkem.

Žlaby je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem.

Napojení vpustí na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech čtyř stran.

Odtoková vpusť napojená na systém žlabů a krytů s podélnou štěrbinou je vybavena revizním krytem pro zadláždění, umožňujícím vyčištění celého systému.

 

 

Rošty

DATA | gallery_15 | 169-polypropylenove-zlaby.png

 

 

Rozměry

DATA | gallery_15 | 152-polypropylenove-zlaby.jpg

Číslo výrobkuH
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
ST10061xxx651000155125100
ST10101xxx1001000155125100
ST10105xxx100500155125100
ST10151xxx1501000155125100
ST10201xxx2001000155125100

Kontakt

Ondřej Podlaha
ČESKO - region Čechy
Ivo Mikuš
ČESKO - region Morava