STORA-DRAIN Top

STORA-DRAIN  Top

třída A15 | B125 | C250
šířka 100

Polymerbetonové žlaby

se zesílenou hranou

 

 

 

 

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Top vyrobené z polymerbetonu a charakteristické svou zesílenou ochrannou hranou jsou vhodné pro odvodnění ploch s mírnou dopravní zátěží.

Žlaby STORA-DRAIN Top jsou k dispozici ve třídách A15, B125 a C250.

Žlaby STORA-DRAIN Top jsou dostupné ve světlé šířce 100 mm v provedení se stupňovitým spádem dna. Všechny žlaby se spojují systémem pero-drážka.

Široká nabídka krycích roštů zahrnuje i kryty z pozinkované nebo nerezové oceli s podélnou štěrbinou určené pro zadláždění.

 

 

Příslušenství

Žlaby STORA-DRAIN Top je možné uzavřít dvěma typy desek z polymerbetonu – čelní deska uzavřená nebo čelní deska s nátrubkem.

 

Žlaby STORA-DRAIN Top je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem. Napojení na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech stran.

Odtoková vpusť napojená na systém žlabů a krytů s podélnou štěrbinou je vybavena ocelovým revizní krytem pro zadláždění, který umožňuje vyčištění celého systému.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika