Regulátor VORTEX CYE

Regulátor  VORTEX CYEprůtok 8 – 600 l/s
mokrá instalace

STORA Vortex CYE

průtok 8 – 600 l/s

instalace mokrá

 

 

Specifikace

Vírové regulátory STORA Vortex CYE se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 8 až 600 l/s, viz. graf. Tento typ regulátoru lze použít pro všechny druhy odpadních vod, tzn. pro dešťovou i splaškovou kanalizaci.

DATA | gallery_8 | 79-CYE1.jpg 

 

Regulátory STORA Vortex CYE jsou navrženy tak, že zajišťují vyšší průtok i při nižší hladině vodního sloupce v porovnání s jinými regulačním technikami. Mají strmější průtokovou křivku a umožňují maximální průtok jak okamžiku vzniku vírového efektu, tak ve chvíli dosažení maximální hladiny vodního sloupce, viz obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_8 | 80-CYE2.jpg 

 

Optimální konstrukce regulátorů STORA Vortex CYE přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velké průchozí otvory a tím minimalizovat riziko jejich ucpání. Během provozu se velikosti otvorů regulátoru nemění a s postupně roustoucí hladinou vodního sloupce se otvory regulátoru nezmenšují, jak je tomu u některých jiných regulačních technik. 

DATA | gallery_8 | 81-CYE3.jpg 

 

Regulátory STORA Vortex CYE mají patentovaný systém nastavitelné velikosti vtokového otvoru. Vtokový otvor lze přesně a plynule nastavit v rozsahu +/- 25 % vůči středové pozici posuvné clony. Základní pozice clony se u každého regulátoru liší.

Jako jediné na trhu umožňují tyto regulátory změnit průtok přímo na místě instalace bez výměny dílů. Stačí pouze uvolnit dva šrouby imbusovým klíčem a posunout clonu do nové pozice. V případě potřeby změnit průtok u již naistalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou pozici clony pro dosažení požadovaného průtoku.

DATA | gallery_8 | 82-CYE4.png

 

Regulátory STORA Vortex CYE se instalují na dně odtokové strany šachty a jsou tedy během provozu ponořeny. Jsou vybaveny výtokovým nátrubkem přizpůsobeným konkrétnímu projektu a snadno se proto instalují zasunutím do odtokového otvoru.

Tento typ regulátoru je určený k obetonování. K regulátoru se vybetonuje přítoková kineta, ke které se zbytek dna šachty vyspáduje. Tím se minimalizuje hromadění usazenin v šachtě a okolo regulátoru. Usnadní to také čištění šachty oplachem shora před vstupem. Následná kontrola, servis nebo změna nastavení průtoku se proto může uskutečnit za optimální hygienických podmínek.

Změna směru průtoku vody regulátorem je pouze 45°, což zajišťuje regulátorům STORA Vortex CYE ty nejlepší samočístící vlastnosti.

Jelikož nejsou tyto regulátory obzvlášť velké, lze je zabudovat do většiny stávajících nebo nově projektovaných šachet a nádrží.

 

Hlavní výhody

- Žádné pohyblivé části

- Žádné elektrické části

- Velké průtokové otvory, které se za provozu nemění

- Vše vyrobeno z nerezové oceli odolné vůči kyselinám AISI 316L (třída 1.4404)

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika