Regulátor BAFFLE DB

Regulátor  BAFFLE DBprůtok 30 – 10 000 l/s
mokrá instalace

Specifikace

Deskové regulátory STORA Baffle DB se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 30 až 10 000 l/s, viz. graf. Tento typ regulátoru lze použít pro všechny druhy odpadních vod, tzn. pro dešťovou i splaškovou kanalizaci.

DATA | gallery_9 | 87-DB1.jpg 

 

Regulátory STORA Baffle DB umožňují regulovat velké množství vody při velmi nízké hladině vodního sloupce. Používají se v situacích, kdy je požadovaný průtok vzhledem k výšce hladiny tak velký, že není možné použít regulátory vírové. Umožňují maximální průtok jak okamžiku vzniku brzdného efektu, tak ve chvíli dosažení maximální hladiny vodního sloupce, viz obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_9 | 88-DB2.jpg 

 

Optimální konstrukce regulátorů STORA Baffle DB přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velké průchozí otvory a tím minimalizovat riziko jejich ucpání. Během provozu se velikosti otvorů regulátoru nemění a s postupně roustoucí hladinou vodního sloupce se otvory regulátoru nezmenšují, jak je tomu u některých jiných regulačních technik. 

DATA | gallery_9 | 89-DB3.jpg 

Regulátory STORA Baffle DB mají nastavitelné velikosti otvorů. Vtokový i odtokový otvor lze přesně a plynule nastavit v rozsahu +/- 25 % vůči středové pozici posuvných clon. Základní pozice clon se u každého regulátoru liší. Průtok lze změnit přímo na místě instalace bez výměny dílů. Stačí pouze uvolnit čtyři šrouby imbusovým klíčem a posunout clony do nové pozice. V případě potřeby změnit průtok u již naistalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou pozici clon pro dosažení požadovaného průtoku.

DATA | gallery_9 | 90-DB4.png 

 

Regulátory STORA Baffle DB se instalují na dně odtokové strany šachty a jsou tedy během provozu ponořeny. Tento typ regulátoru je určený k obetonování. K regulátoru se vybetonuje přítoková kineta, ke které se zbytek dna šachty vyspáduje. Tím se minimalizuje hromadění usazenin v šachtě a okolo regulátoru. Usnadní to také čištění šachty oplachem shora před vstupem. Následná kontrola, servis nebo změna nastavení průtoku se proto může uskutečnit za optimální hygienických podmínek.

Zaoblené dno regulátoru beze změny směru průtoku vody zajišťuje regulátorům STORA Baffle DB ty nejlepší samočístící vlastnosti.

Jelikož nejsou tyto regulátory obzvlášť velké, lze je zabudovat do většiny stávajících nebo nově projektovaných šachet a nádrží.

 

 

Hlavní výhody

- Žádné pohyblivé části

- Žádné elektrické části

- Velké průtokové otvory, které se za provozu nemění

- Vše vyrobeno z nerezové oceli odolné vůči kyselinám AISI 316L (třída 1.4404)

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika