Hala TEKKA Zelená Hora (PL)

Hala TEKKA Zelená Hora (PL)

Dešťové vody ze střech nové haly a kancelářské budovy firmy Tekka v Zelené Hoře (PL) jsou svedené do vsakovací nádrže vybudované pomocí systému plastových modulů HIDROCRATE.

Vsakovací nádrž HIDROCRATE o využitelném objemu 19,2 m3 je sestavena z dvou pater bloků.