Sportovní hala Tvrdošín (SK)

Sportovní hala Tvrdošín (SK)

Dešťové vody ze střechy nové multifunkční sportovní haly v Tvrdošíně (SK) jsou svedené do vsakovací nádrže vybudované pomocí systému plastových modulů HIDROCRATE.