Středisko ZZS Jihlava

Středisko ZZS Jihlava

Ve výcvikovém středisku zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě jsou dešťové vody odváděny do vsakovací nádrže postavené z modulárního systému plastových prvků STORA Hidrobox.