Regulator VORTEX CEH

Regulator  VORTEX CEH

Abfluss 4 – 30 l/s
trockener Aufstellung

Rozsah použití

Vírové regulátory VORTEX CEH se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 4 až 30 l/s, viz. graf níže. Používají se tam, kde musí být regulátor naistalován na přítoku do šachty, aby nebyla zaplavena. Taková šachta pak může být označena jako suchá nebo polosuchá. Tento typ regulátoru lze použít pro malé průtoky odpadní vody.

DATA | gallery_8 | 75-CEH1.jpg 

 

Průtoková křivka

Regulátory VORTEX CEH zajišťují hydraulický odpor prostřednictvím kaskádové a následně vírové komory. Během provozu způsobují obě komory výrazné snížení průtoku. Konstrukce těchto regulátorů zajištuje menší průtok vody než u jednoduchých regulačních technik s odpovídajícím průřezem, viz obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_8 | 76-CEH2.jpg 

 

Nastavení průtoku

Regulátory VORTEX CEH mají vyměnitelné výtokové otvory, které umožňují nastavit průtok v rozsahu ± 20 % původní kapacity. V případě potřeby změnit průtok u již nainstalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou velikost odtokového otvoru pro dosažení požadovaného průtoku.

 

Optimální konstrukce

Konstrukce těchto regulátorů přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velké průchozí otvory a tím minimalizovat riziko jejich ucpání. Během provozu se velikosti otvorů regulátoru nemění a s postupně rostoucí hladinou vodního sloupce se otvory regulátoru nezmenšují, jak je tomu u některých jiných regulačních technik.

DATA | gallery_8 | 77-CEH3.jpg 

 

Instalace, obsluha a údržba

Regulátory VORTEX CEH se instalují na stěnu přítokové strany šachty a jsou tedy za provozu suché / polosuché. Při instalaci tohoto regulátoru je třeba vytvořit výškový rozdíl alespoň 300 mm mezi vtokem a odtokem z nádrže. Od regulátoru směrem k odtokovému otvoru se vybetonuje kyneta, ke které se zbytek dna šachty vyspáduje. Tím se minimalizuje hromadění usazenin v šachtě a okolo regulátoru. Usnadní to také čištění šachty oplachem shora před vstupem. Následná kontrola, servis nebo změna nastavení průtoku se proto může uskutečnit za optimální hygienických podmínek.

DATA | gallery_8 | 78-CEH4.png 

 

Hlavní výhody

  • Žádné pohyblivé části
  • Žádné elektrické části
  • Velké průtokové otvory
  • Nerezová ocel AISI 316L

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.