Anfrage / Nachfrage

Regulator VORTEX CYD

Regulator  VORTEX CYD

Abfluss 20 – 600 l/s
trockener Aufstellung

Rozsah použití

Vírové regulátory VORTEX CYD se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 20 až 600 l/s, viz. graf níže. Používají se tam, kde musí být regulátor naistalován na přítoku do šachty, aby nebyla zaplavena. Tato šachta pak může být označena jako suchá nebo polosuchá. Tento typ regulátoru lze použít pro všechny druhy odpadních vod, tzn. pro dešťovou i splaškovou kanalizaci. Existují dvě varianty tohoto regulátoru, které se liší svým provedením a rozsahem průtoku:

  • CYDV pro průtoky 20-500 l/s
  • CYDX pro průtoky 25-600 l/s

DATA | gallery_8 | 83-CYD1.jpg 

 

Průtoková křivka

Regulátory VORTEX CYD jsou navrženy tak, že zajišťují vyšší průtok i při nižší hladině vodního sloupce v porovnání s jinými regulačním technikami. Mají strmější průtokovou křivku a umožňují maximální průtok jak v okamžiku vzniku vírového efektu, tak ve chvíli dosažení maximální hladiny vodního sloupce, viz. obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_8 | 85-CYD3.jpg

 

Nastavení průtoku

Regulátory VORTEX CYD mají vyměnitelné výtokové otvory, které umožňují nastavit průtok v rozsahu ± 20 % původní kapacity. V případě potřeby změnit průtok u již nainstalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou velikost odtokového otvoru pro dosažení požadovaného průtoku.

 

Optimální konstrukce

Konstrukce regulátorů VORTEX CYD přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velké průchozí otvory a tím minimalizovat riziko jejich ucpání. Během provozu se velikosti otvorů regulátoru nemění a s postupně rostoucí hladinou vodního sloupce se otvory regulátoru nezmenšují, jak je tomu u některých jiných regulačních technik. Varianty provedení těchto regulátorů umožnují přizpůsobit se požadovanému směru průtoku:

  • CYDV se hodí do situací, kde je potřebná pozice vtoku vůči výtoku pod úhlem 90°, jelikož konstrukce regulátoru změní průtok pod úhlem 45° dvakrát.
  • CYDX se hodí do situací, kde je potřebná pozice vtoku vůči výtoku pod úhlem 45° nebo kde je potřeba přímý průtok bez změny směru.

DATA | gallery_8 | 84-CYD2.jpg 

 

Instalace, obsluha a údržba

Regulátory VORTEX CYD se instalují na stěnu přítokové strany šachty a jsou tedy za provozu suché / polosuché. Při instalaci tohoto regulátoru je třeba vytvořit mírný výškový rozdíl mezi vtokem a odtokem z nádrže. Tento typ regulátoru je určený k obetonování. Od regulátoru směrem k odtokovému otvoru se vybetonuje kyneta, ke které se zbytek dna šachty vyspáduje. Tím se minimalizuje hromadění usazenin v šachtě a okolo regulátoru. Usnadní to také čištění šachty oplachem shora před vstupem. Následná kontrola, servis nebo změna nastavení průtoku se proto může uskutečnit za optimální hygienických podmínek.

Změna směru průtoku vody regulátorem je pouze 45°, což zajišťuje těmto regulátorům ty nejlepší samočístící vlastnosti. Jelikož nejsou tyto regulátory obzvlášť velké, lze je zabudovat do většiny stávajících nebo nově projektovaných šachet a nádrží.

DATA | gallery_8 | 86-CYD4.png 

 

Hlavní výhody

  • Žádné pohyblivé části
  • Žádné elektrické části
  • Velké průtokové otvory
  • Nerezová ocel AISI 316L

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.