Spalovna Chotíkov (CZ)

Regulátor průtoku STORA Baffle DB slouží k regulaci odtoku dešťových vod odváděných z areálu spalovny pro energetické využití odpadu postavené nedaleko Chotíkova u Plzně (CZ).
Spalovna Chotíkov (CZ)