STORA-DRAIN Optima

STORA-DRAIN  Optima

class D400 | E600
width 100 | 150 | 200 | 300

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Optima vyrobené z polymerbetonu a vybavené ochrannou hranou z pozinkované oceli tl. 4 mm

vhodné pro odvodnění ploch s vysokou dopravní zátěží, například parkoviště a odstavné plochy pro všechny druhy vozidel, průmyslové a logistické areály, apod.

Žlaby jsou k dispozici ve třídách D400 a E600.

Žlaby jsou dostupné ve světlých šířkách 100, 150 a 200 mm v provedení se stupňovitým spádem dna.

Předinstalované rošty ve žlabech a spojovací systém pero-drážka ulehčují instalaci.

 

 

Příslušenství

Žlaby je možné uzavřít třemi typy desek z polymerbetonu – čelní deska uzavřená, čelní deska s nátrubkem nebo univerzální čelní deska.

Žlaby je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem.

Napojení vpustí na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech čtyř stran.

Pro žlaby šířky 100 mm jsou vpusti jednodílné, pro žlaby šířky 150 a 200 mm jsou vpusti dvoudílné.

 

 

Product numberH
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
SO10151xxx1501000140132100
SO10155xxx150500140132100
SO10201xxx2001000140132100
SO10205xxx200500140132100
SO10251xxx2501000140132100
SO10255xxx250500140132100
SO15191xxx1951000190182150
SO15195xxx195500190182150
SO15241xxx2451000190182150
SO15245xxx245500190182150
SO20241xxx2451000240232200
SO20245xxx245500240232200
SO30291xxx2951000340329300
SO30295xxx295500340329300