Regulator VORTEX CYE

Regulator  VORTEX CYE

flow 8 – 600 l/s
wet mounted

Rozsah použití

Vírové regulátory VORTEX CYE se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 8 až 600 l/s, viz. graf níže. Tento typ regulátoru lze použít pro všechny druhy odpadních vod, tzn. pro dešťovou i splaškovou kanalizaci.

DATA | gallery_8 | 79-CYE1.jpg 

 

Průtoková křivka

Regulátory VORTEX CYE jsou navrženy tak, že zajišťují vyšší průtok i při nižší hladině vodního sloupce v porovnání s jinými regulačním technikami. Mají strmější průtokovou křivku a umožňují maximální průtok jak okamžiku vzniku vírového efektu, tak ve chvíli dosažení maximální hladiny vodního sloupce, viz. obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_8 | 80-CYE2.jpg 

 

Nastavení průtoku

Regulátory VORTEX CYE mají patentovaný systém nastavitelné velikosti vtokového otvoru. Vtokový otvor lze přesně a plynule nastavit v rozsahu ± 25 % vůči středové pozici posuvné clony. Základní pozice clony se u každého regulátoru liší. Jako jediné na trhu umožňují tyto regulátory změnit průtok přímo na místě instalace bez výměny dílů. Stačí pouze uvolnit dva šrouby imbusovým klíčem a posunout clonu do nové pozice. V případě potřeby změnit průtok u již nainstalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou pozici clony pro dosažení požadovaného průtoku.

 

Optimální konstrukce

Konstrukce regulátorů VORTEX CYE přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velké průchozí otvory a tím minimalizovat riziko jejich ucpání. Během provozu se velikosti otvorů regulátoru nemění a s postupně roustoucí hladinou vodního sloupce se otvory regulátoru nezmenšují, jak je tomu u některých jiných regulačních technik. 

DATA | gallery_8 | 81-CYE3.jpg 

 

Instalace, obsluha a údržba

Regulátory VORTEX CYE se instalují na dno odtokové strany šachty a jsou tedy během provozu ponořeny. Jsou vybaveny výtokovým nátrubkem přizpůsobeným konkrétnímu projektu a snadno se proto instalují zasunutím do odtokového otvoru. Tento typ regulátoru je určený k obetonování. K regulátoru se vybetonuje přítoková kyneta, ke které se zbytek dna šachty vyspáduje. Tím se minimalizuje hromadění usazenin v šachtě a okolo regulátoru. Usnadní to také čištění šachty oplachem shora před vstupem. Následná kontrola, servis nebo změna nastavení průtoku se proto může uskutečnit za optimální hygienických podmínek.

Změna směru průtoku vody regulátorem je pouze 45°, což zajišťuje těmto regulátorům ty nejlepší samočístící vlastnosti. Jelikož nejsou tyto regulátory obzvlášť velké, lze je zabudovat do většiny stávajících nebo nově projektovaných šachet a nádrží.

 

DATA | gallery_8 | 82-CYE4.png

 

Hlavní výhody

  • Žádné pohyblivé části
  • Žádné elektrické části
  • Velké průtokové otvory
  • Nerezová ocel AISI 316L

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.