Infiltration module HIDROCRATE

Infiltration module  HIDROCRATE

height 500 - 3000 mm
volume 120 - 720 l

CHARAKTERISTIKA

Systém HIDROCRATE tvoří vysoce odolnou plastovou konstrukci, která umožňuje jednoduchou modulární výstavbu podzemních nádrží pro zadržení, vsakování nebo akumulaci dešťové vody. Velmi jednoduchou montáží lze sestavit nádrže různých rozměrů a výšek. Podle zamýšleného účelu použití jsou pak tyto nádrže zabaleny propustnou vrstvou geotextilie nebo nepropustnou vrstvou geomembrány. Voda se přivádí do hotových nádrží potrubím nebo systémem plošného povrchového odvodnění HIDROCELL. V případě napojení na potrubí je nutné instalovat minimálně jednu inspekční šachtu s poklopem umožňujícím ventilaci. Povrchovou vodou zachytávanou systémem uličních vpustí nebo odvodňovacích žlabů je nutné nejprve předčistit pomocí filtračních a sedimentačních nádrží nebo odlučovačů.

POUŽITÍ

Vsakování dešťové vody se stává nezbytnou součástí hospodaření s dešťovými vodami. Použitím systému HIDROCRATE v novým i stávajících urbanizovaných územích zajistíme vsakování dešťové vody v místě jejího vzniku a tím zachováme přirozený hydrologický cyklus, který zde byl před urbanizací. Systém HIDROCRATE určený pro vsakování je třeba obalit propustnou geotextilií chránící nádrže před zanesením obsypovým materiálem.

Retence dešťové vody umožňuje její zadržení za účelem zpomalení odtoku nebo pozdějšího využití. K zajištění vodotěsnosti je třeba obalit systém HIDROCRATE vrstvou nepropustné geomembrány vloženou z důvodu ochrany mezi dvě vrstvy propustné geotextilie. Správné provedení instalace je důležitou podmínkou dlouhé životnosti, spolehlivé funkčnosti a zárukou vodotěsnosti retenční nádrže.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém se skládá ze základního modulu (HI-010), který se vzájemně spojuje. Spojením dvou kusů základního modulu se vytvoří blok s následujícími parametry:

Přidáním dalších bloků můžeme zvětšit plochu a zároveň retenční objem nádrže. Bloky se vzájemně propojí spojkami (HI-013). Výšku nádrže lze zvýšit sestavením dalších pater bloků. Jednotlivá patra se také propojují spojkami (HI-014). Po sestavení konečného tvaru nádrže se její obvod uzavře bočními stěnami (HI-011). Pro uzavření otvorů horního patra se použijí záslepky (HI-012).

                                    

Kontrola kamerovým systémem CCTV a čištění nádrže se provádí přes inspekční šachty (A 035x035x060), které se napojují na šachtové (HI-016) a inspekční moduly (HI-015).

                                                 

Pro návrh vhodné velikosti nádrže, výpočet potřebného množství jednotlivých konstrukčních prvků a kompletní cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.