Automyčka Staré Město (CZ)

Odvodňovací žlaby STORA-DRAIN Optima určené pro vysoké dopravní zatížení zachytávají odpadní vodu z provozu bezkontaktní myčky automobilů ve Staré Městě (CZ).
Automyčka Staré Město (CZ)