MODUŁY ROZSĄCZAJĄCE HIDROCRATE

20.10.2022
Przedstawiamy nowy modułowy system do długotrwałego, zrównoważonego odwadniania terenów zurbanizowanych.
MODUŁY ROZSĄCZAJĄCE HIDROCRATE

System HIDROCRATE to bardzo wytrzymała konstrukcja, złożona z modułów z tworzywa sztucznego, umożliwiających budowę podziemnych zbiorników przeznaczonych do rozsączania i retencjonowania wód opadowych.

GŁÓWNE ZALETY:
- Zmniejszenie ilości wód odprowadzanych z terenów zabudowanych
- Ochrona przed przeciążeniem systemu kanalizacyjnego
- Zminimalizowanie kosztów infrastruktury odwodnieniowej
- Poprawa jakości odprowadzanych wód powierzchniowych
- Zatrzymanie substancji odżywczych powodujących niekontrolowany wzrost roślinności wodnej

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W celu zaprojektowania odpowiedniej wielkości zbiornika, obliczenia wymaganej ilości poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz pełnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z nami.