Moduły rozsączające HIDROCRATE

Moduły rozsączające  HIDROCRATE

wysokość 500 - 3000 mm
objętość 120 - 720 l

CHARAKTERYSTYKA

System HIDROCRATE to wysoce odporna konstrukcja, na którą składają się moduły z tworzywa sztucznego, umożliwiające budowę podziemnych zbiorników przeznaczonych do rozsączania, gromadzenia lub retencjonowania wód opadowych.
Zbiorniki o różnych rozmiarach i wysokościach można montować w bardzo szybki i prosty sposób. W zależności od przeznaczenia zbiorniki te układa się w przepuszczalnej warstwie geowłókniny (rozsączanie) lub nieprzepuszczalnej warstwie geomembrany (retencjonowanie).
Woda doprowadzana jest do gotowych zbiorników rurami lub powierzchniowym systemem odwadniania HIDROCELL.
W przypadku podłączenia do rurociągu konieczne jest zainstalowanie co najmniej jednej studzienki rewizyjnej z włazem wentylowanym.
Wody powierzchniowe zbierane przez system odpływów ulicznych lub rynien odwadniających muszą być najpierw wstępnie oczyszczone za pomocą filtrów i osadników lub separatorów.

ZASTOSOWANIE

Rozsączanie wód opadowych to istotny element zarządzania gospodarką wodną.

Poprzez zastosowanie systemu HIDROCRATE na nowych i istniejących terenach zurbanizowanych zapewnia się rozsączanie wód opadowych w miejscu ich powstawania. Takie działania sprawiają, że naturalny cykl hydrologiczny - istniejący przed urbanizacją - pozostaje zachowany.
System HIDROCRATE przeznaczony do rozsączania musi być pokryty przepuszczalną geowłókniną chroniącą zbiornik przed zapychaniem materiałem zasypowym.

Retencjonowanie wód opadowych pozwala na ich zatrzymanie w celu spowolnienia spływu lub późniejszego wykorzystania.
Aby zapewnić wodoszczelność, system HIDROCRATE musi być pokryty warstwą nieprzepuszczalnej geomembrany ułożonej – celem ochrony geomembrany - pomiędzy dwiema warstwami przepuszczalnej geowłókniny. Prawidłowy montaż to ważny warunek długiej żywotności, niezawodnej funkcjonalności oraz gwarancja szczelności zbiornika retencyjnego.

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System rozsączający HIDROCRATE składa się z podstawowych modułów HI-010. Moduły te zestawia się ze sobą. Łącząc dwie sztuki modułu podstawowego powstaje blok o następujących parametrach technicznych: 

MATERIAŁ  Polipropylen z recyklingu wzmocniony wypełnieniem mineralnym
ROZMIAR 500 × 500 × 500 mm
POWIERZCHNIA 0,25 m2
ILOŚĆ BLOKÓW / m 4
ILOŚĆ BLOKÓW / m2 8
ILOŚĆ BLOKÓW / m3 16
OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA 125 l
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA 118 l
POROWATOŚĆ     95%
NOŚNOŚĆ    42 t/m2

 

 

Dodając więcej bloków w poziomie lub w pionie możemy zwiększyć zarówno powierzchnię zbiornika jak i jego wysokość a jednocześnie objętość retencyjną zbiornika.

Poszczególne bloki w poziomie łączy się łącznikami HI-013. W przypadku budowy więcej niż jednego piętra bloki łączy się łącznikami HI-014. Po zmontowaniu ostatecznego kształtu zbiornika jego obwód zamykają ściany boczne HI-011. Zaślepki HI-012 służą do zamykania otworów w górnej kondygnacji. 

                                    

Studzienki inspekcyjne A 035x035x060 połączone z modułem studzienkowym HI-016 i modułami inspekcyjnymi HI-015  umożliwiają kontrolę stanu zbiornika za pomocą kamer CCTV oraz czyszczenie zbiorników.       

                                                 

W celu zaprojektowania odpowiedniej wielkości zbiornika, obliczenia wymaganej ilości poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz pełnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt

Tomasz Chruściel
POLSKA - region Północ
Mariusz Szostok
POLSKA - Region Południe