Regulator BAFFLE EB

Regulator  BAFFLE EB

przepływ 10 – 10 000 l/s
instalacja na mokro

Przeznaczenie

Regulatory deskowe BAFFLE EB przeznaczone są do regulacji przepływu w zakresie 10 – 10 000 l/s.

Ten typ regulatorów może być wykorzystany do wszystkich rodzajów ścieków i wód opadowych.

 

DATA | gallery_9 | 91-EB1.jpg 

 

Krzywa przepływu

Regulatory BAFFLE EB umożliwiają regulację dużej ilości wody nawet przy niewielkim poziomie spiętrzenia przed regulatorem.

Stosuje się je w sytuacjach gdy spiętrzenie przed regulatorem jest niskie a wymagany jest duży przepływ. Przy takich parametrach zazwyczaj nie ma możliwości zastosowania regulatorów wirowych.

Krzywa przepływu tych regulatorów jest paraboliczna, podobnie jak w przypadku innych prostych technik regulacji. Umożliwiają maksymalny przepływ w momencie osiągnięcia maksymalnego spiętrzenia wody, patrz. rysunek krzywej przepływu.

 

DATA | gallery_9 | 92-EB2.jpg 

 

Regulacja przepływu

Regulatory BAFFLE EB mają regulowany rozmiar otworu przepływowego. Otwór można precyzyjnie i płynnie regulować w zakresie ± 25% w stosunku do pierwotnego położenia zasuwy. Podstawowa pozycja zasuwy jest inna dla każdego rozmiaru regulatora. Natężenie przepływu można zmieniać bezpośrednio w miejscu instalacji bez wymiany części. Wystarczy poluzować dwie śruby kluczem imbusowym i przesunąć zasuwę w nowe położenie. Jeśli konieczna jest zmiana przepływu już zainstalowanego regulatora, należy skontaktować się z nami. Po przekazaniu numeru referencyjnego regulatora zostanie obliczona nowa pozycja zasuwy tak aby uzyskać wymagany przepływ.

 

Optymalna konstrukcja

Konstrukcja regulatorów BAFFLE EB zapewnia unikalne właściwości regulacji, które pozwalają utrzymać duży otwór przelotowy, a tym samym zminimalizować ryzyko jego zapchania. Podczas pracy regulatora, wraz ze stopniowym wzrostem poziomu wody otwory regulatora nie zmniejszają się, jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych technik regulacji.

 

DATA | gallery_9 | 93-EB3.jpg 

 

Instalacja, obsługa i konserwacja

Regulatory BAFFLE EB są instalowane na dnie studni od strony odpływowej i dlatego są zanurzone podczas pracy. Mogą być dostarczane ze złączem hakowym i drążkiem sterującym, który umożliwia łatwą i czystą obsługę z poziomu terenu. Kontrola, serwis lub zmiana przepływu mogą zatem odbywać się w optymalnych warunkach higienicznych i roboczych.

Jeśli regulator jest wyposażony w złącze hakowe, ma następujące możliwości zastosowania:

- Kontrola przepływu, gdy regulator znajduje się w standardowej pozycji.

- By-pass gdy regulator jest zdeinstalowany.

Zaokrąglone dno regulatora bez zmiany kierunku przepływu wody zapewnia tym regulatorom najlepsze właściwości samooczyszczania. Ponieważ regulatory te nie mają dużych rozmiarów, można je wbudować w większość istniejących lub nowo zaprojektowanych studni i zbiorników.

 

Główne zalety

  • Brak ruchomych części (bezawaryjność)

  • Brak części elektrycznych (brak dodatkowych kosztów eksploatacji)

  • Duże otwory przepływowe (możliwość pracy w ściekach zanieczyszczonych, minimalne ryzyko zapchania się regulatora)

  • Stal nierdzewna AISI 316L (wysoka wytrzymałość i odporność chemiczna)

     

    Powyższe zalety mają wpływ na  zmniejszenie kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Kontakt

Tomasz Chruściel
POLSKA - region Północ
Mariusz Szostok
POLSKA - Region Południe