Regulator VORTEX CEH

Regulator  VORTEX CEH

przepływ 4 – 30 l/s
instalacja na sucho

Przeznaczenie

Regulatory wirowe VORTEX CEH przeznaczone są do regulacji natężenia przepływu w zakresie 4-30 l/s. Z uwagi na fakt, że instaluje się je na dopływie do studni stosowane są w sytuacji gdy wymagane jest zachowanie suchej komory studni/zbiornika.

Ten typ regulatora może być zastosowany do regulacji małych przepływów wody/ścieków.

DATA | gallery_8 | 75-CEH1.jpg 

 

Krzywa przepływu

Regulatory VORTEX CEH zapewniają duży opór hydrauliczny dzięki wbudowanym dwóm komorom: kaskadowej oraz wirowej. W wyniku przepływu wody/ścieków przez obie komory następuje znaczne zmniejszenie prędkości przepływu. Konstrukcja tych regulatorów zapewnia mniejszy przepływ wody w porównaniu z innymi prostymi metodami regulacji projektowanymi na taki sam przekrój otworu dopływowego i/lub odpływowego co obrazuje krzywa przepływu poniżej.

DATA | gallery_8 | 76-CEH2.jpg 

 

Regulacja przepływu

Regulatory VORTEX CEH posiadają wymienne otwory wylotowe, które pozwalają na ustawienie wielkości przepływu w zakresie ± 20% pierwotnej wartości.

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany natężenia przepływu już zainstalowanego regulatora, należy skontaktować się z nami. Po przekazaniu numeru referencyjnego regulatora obliczymy nowy rozmiar otworu przepływowego, aby uzyskać wymagane natężenie przepływu.

 

Optymalna konstrukcja

Konstrukcja regulatorów VORTEX CEH zapewnia unikalne możliwości regulacji, które pozwalają zachować duże otwory przelotowe, a tym samym zminimalizować ryzyko zatkania urządzenia.

Podczas pracy regulatora, wraz ze stopniowym wzrostem poziomu wody otwory regulatora nie zmniejszają się, jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych technik regulacji.

DATA | gallery_8 | 77-CEH3.jpg 

 

Instalacja, obsługa i konserwacja

Regulatory VORTEX CEH instalowane są na wlotowej ścianie studni/zbiornika i dlatego pracują jako suche/półsuche.

Wylot regulatora musi być zainstalowany na wysokości min. 300 mm nad dnem studni/zbiornika.

Od wysokości odpływu z regulatora w kierunku otworu odpływowego ze studni/zbiornika, tworzy się kinetę odprowadzającą wodę do otworu odpływowego. Minimalizuje to gromadzenie się osadów w studni/zbiorniku i wokół regulatora. Ułatwia to również przepłukanie, które wykonywane jest z poziomu terenu. Późniejsze przeglądy, serwis lub zmiana ustawienia natężenia przepływu mogą dzięki temu odbywać się w optymalnych warunkach higienicznych.

DATA | gallery_8 | 78-CEH4.png 

 

Główne zalety:

  • Brak ruchomych części (bezawaryjność)

  • Brak części elektrycznych (brak dodatkowych kosztów eksploatacji)

  • Duże otwory przepływowe (możliwość pracy w ściekach zanieczyszczonych, minimalne ryzyko zapchania się regulatora)

  • Stal nierdzewna AISI 316L (wysoka wytrzymałość i odporność chemiczna)

    Powyższe zalety mają wpływ na  zmniejszenie kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Kontakt

Tomasz Chruściel
POLSKA - region Północ
Mariusz Szostok
POLSKA - Region Południe