Regulator VORTEX CEV

Regulator  VORTEX CEV

przepływ 0,2 – 80 l/s
instalacja na mokro

Przeznaczenie

Regulatory wirowe VORTEX CEV przeznaczone są do regulacji natężeń przepływów w zakresie 0,2 – 80 l/s. Ten typ regulatorów może być wykorzystany do regulacji małych i średnich przepływów wody deszczowej, a także do regulacji przepływu niektórych ścieków przemysłowych.

DATA | gallery_8 | 71-CEV1.png 

 

Krzywa przepływu

Regulatory VORTEX CEV zostały tak zaprojektowane, aby - w porównaniu z innymi metodami regulacji - zapewnić jak największy przepływ przy niższym ciśnieniu słupa wody. Umożliwiają osiągnięcie maksymalnego natężenia przepływu  zarówno w momencie wystąpienia efektu wirowego jak i w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu wody co obrazuje krzywa przepływu (rysunek poniżej). Krzywa ta jest bardziej stroma od krzywych obrazujących inne techniki regulacji.

DATA | gallery_8 | 72-CEV2.png 

 

Regulacja przepływu

Regulatory VORTEX CEV posiadają opatentowany system regulacji wielkości otworu wlotowego. Otwór wlotowy można precyzyjnie i płynnie regulować w zakresie ± 25% od środkowej pozycji przesuwanej zasuwy. Podstawowa pozycja zasuwy jest inna dla różnych regulatorów. Są to jedyne dostępne na rynku urządzenia pozwalające na zmianę natężenia przepływu bezpośrednio na miejscu instalacji bez konieczności wymiany części urządzenia ani jego deinstalacji. Aby zwiększyć lub zmniejszyć otwór należy poluzować dwie śruby kluczem imbusowym i przesunąć zasuwę w nowe położenie.

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany natężenia przepływu już zainstalowanego regulatora, należy skontaktować się z nami. Po przekazaniu numeru referencyjnego regulatora zostanie obliczona nowa pozycja zasuwy tak aby uzyskać wymagane natężenie przepływu.

 

Optymalna konstrukcja

Konstrukcja regulatorów VORTEX CEV zapewnia unikalne możliwości regulacji, które pozwalają zachować duże otwory przelotowe, a tym samym zminimalizować ryzyko zatkania urządzenia. Podczas pracy regulatora, wraz ze stopniowym wzrostem poziomu wody otwory regulatora nie zmniejszają się, jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych technik regulacji. Aby uzyskać jak największe ciśnienie wody w urządzeniu, wlot do regulatora znajduje się od jego spodu.

DATA | gallery_8 | 73-CEV3.jpg 

 

Instalacja, obsługa i konserwacja

Regulatory VORTEX CEV są instalowane na ścianie studni/zbiornika po stronie odpływu i dlatego są zanurzone podczas pracy. Wyposażone są w płytę montażową, której kształt i wielkość otworu odpływowego jest dostosowany do konkretnego projektu. Regulatory VORTEX CEV zazwyczaj są dostarczane ze złączem hakowym oraz drążkiem montażowym o długości dostosowanej do zagłębienia regulatora, co umożliwia łatwą i czystą obsługę z poziomu terenu.

Kontrola, serwis lub zmiana natężenia przepływu mogą odbywać się w optymalnych warunkach higienicznych i roboczych.

Istnieje możliwość wyposażenia regulatora w dodatkowe złącze hakowe instalowane z przodu dzięki czemu osiągane są dodatkowe funkcjonalności:

  • kontrola przepływu, gdy regulator znajduje się w standardowej pozycji,
  • zamykanie przepływu przy obrocie regulatora o 180° w osi pionowej,
  • funkcja bypass, w momencie deinstalacji regulatora.

Z uwagi na fakt, że regulatory VORTEX CEV nie mają dużych rozmiarów, można je wbudować w większość istniejących lub nowo projektowanych studni i zbiorników.

Podczas instalacji niezbędne jest zapewnienie przestrzeni na gromadzenie się osadu pod regulatorem.

DATA | gallery_8 | 74-CEV4.png 

 

Główne zalety

  • Brak ruchomych części (bezawaryjność)

  • Brak części elektrycznych (brak dodatkowych kosztów eksploatacji)

  • Duże otwory przepływowe (możliwość pracy w ściekach zanieczyszczonych, minimalne ryzyko zapchania się regulatora)

  • Stal nierdzewna AISI 316L (wysokoa wytrzymałość i odporność chemiczna)

    Powyższe zalety mają wpływ na  zmniejszenie kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Kontakt

Tomasz Chruściel
POLSKA - region Północ
Mariusz Szostok
POLSKA - Region Południe