Plac Malenovice (CZ)

Plac Malenovice (CZ)

Odwodnienia liniowe STORA-DRAIN z ramą szczelinową tworzą niepozorny element odwadniający brukowanych terenów wokół kina Květen w Malenovice, Zlín (CZ).