Otázka / Dopyt

Regulátor BAFFLE EB

Regulátor  BAFFLE EB

prietok 10 – 10 000 l/s
mokrá inštalácia

Rozsah použitia

Doskové regulátory BAFFLE EB sa vyrábajú obvykle pre prietoky v rozsahu 10 až 10 000 l/s, viď. graf nižšie. Tento typ regulátora je možné použiť pre všetky druhy odpadových vôd, tzn. pre dažďovú aj splaškovú kanalizáciu.

DATA | gallery_9 | 91-EB1.jpg 

 

Prietoková krivka

Regulátory BAFFLE EB umožňujú regulovať veľké množstvo vody pri veľmi nízkej hladine vodného stĺpca. Používajú sa v situáciách, kedy je požadovaný prietok vzhľadom na výšku hladiny tak veľký, že nie je možné použiť regulátory vírové. Prietoková krivka týchto regulátorov je parabolická rovnako ako u iných jednoduchých regulačných techník. Umožňujú maximálny prietok v okamihu dosiahnutia maximálnej hladiny vodného stĺpca, viď. obrázok prietokovej krivky.

DATA | gallery_9 | 92-EB2.jpg 

 

Nastavenie prietoku

Regulátory BAFFLE EB majú nastaviteľnú veľkosť prietokového otvoru. Otvor je možné presne a plynule nastaviť v rozsahu ± 25 % voči stredovej pozícii posuvnej clony. Základná pozícia clony sa pri každom regulátore líši. Prietok je možné zmeniť priamo na mieste inštalácie bez výmeny dielov. Stačí iba uvoľniť dve skrutky imbusovým kľúčom a posunúť clonu do novej pozície. V prípade potreby zmeniť prietok u už nainštalovaného regulátora nás stačí kontaktovať. Po nahlásení referenčného čísla regulátora vypočítame novú pozíciu clony na dosiahnutie požadovaného prietoku.

 

Optimálna konštrukcia

Konštrukcia regulátorov BAFFLE EB prináša jedinečné regulačné vlastnosti, ktoré umožňujú zachovať veľký priechodný otvor a tým minimalizovať riziko jeho upchatia. Počas prevádzky sa veľkosť otvoru regulátora nemení a s postupne rastúcou hladinou vodného stĺpca sa otvor regulátora nezmenšuje, ako je tomu u niektorých iných regulačných techník.

DATA | gallery_9 | 93-EB3.jpg 

 

Inštalácia, obsluha a údržba

Regulátory BAFFLE EB sa inštalujú na dno odtokovej strany šachty a sú teda počas prevádzky ponorené. Môžu byť dodané s klinovou spojkou a ovládacou tyčou, ktorá umožňuje ľahkú a čistú obsluhu z úrovne terénu. Kontrola, servis alebo zmena prietoku sa preto môže uskutočniť za optimálnych hygienických i pracovných podmienok. Ak je regulátor vybavený klinovou spojkou, má nasledujúce možnosti využitia:

  • Regulácia prietoku, keď je regulátor v normálnej polohe.
  • Obtok, pri úplnom vybratí regulátora.

Zaoblené dno regulátora bez zmeny smeru prietoku vody zaisťuje týmto regulátorom tie najlepšie samočistiace vlastnosti. Keďže nie sú tieto regulátory obzvlášť veľké, je možné ich zabudovať do väčšiny existujúcich alebo novo projektovaných šácht a nádrží.

 

Hlavné výhody

  • Žiadne pohyblivé časti
  • Žiadne elektrické časti
  • Veľké prietokové otvory
  • Nerezová oceľ AISI 316L

Všetky tieto vlastnosti znižujú náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Kontakt

Milan Horecký
SLOVENSKO