Regulátor VORTEX CEH

Regulátor  VORTEX CEH

prietok 4 – 30 l/s
suchá inštalácia

Rozsah použitia

Vírové regulátory VORTEX CEH sa vyrábajú obvykle pre prietoky v rozsahu 4 až 30 l/s, viď. graf nižšie. Používajú sa tam, kde musí byť regulátor nainštalovaný na prítoku do šachty, aby nebola zaplavená. Taká šachta potom môže byť označená ako suchá alebo polosuchá. Tento typ regulátora je možné použiť pre malé prietoky odpadovej vody.

DATA | gallery_8 | 75-CEH1.jpg 

 

Prietoková krivka

Regulátory VORTEX CEH zaisťujú hydraulický odpor prostredníctvom kaskádovej a následne vírovej komory. Počas prevádzky spôsobujú obe komory výrazné zníženie prietoku. Konštrukcia týchto regulátorov zaisťuje menší prietok vody ako u jednoduchých regulačných techník so zodpovedajúcim prierezom, viď obrázok prietokovej krivky.

DATA | gallery_8 | 76-CEH2.jpg 

 

Nastavenie prietoku

Regulátory VORTEX CEH majú vymeniteľné výtokové otvory, ktoré umožňujú nastaviť prietok v rozsahu ± 20 % pôvodnej kapacity. V prípade potreby zmeniť prietok u už nainštalovaného regulátora nás stačí kontaktovať. Po nahlásení referenčného čísla regulátora vypočítame novú veľkosť odtokového otvoru na dosiahnutie požadovaného prietoku.

 

Optimálna konštrukcia

Konštrukcia týchto regulátorov prináša jedinečné regulačné vlastnosti, ktoré umožňujú zachovať veľké priechodné otvory a tým minimalizovať riziko ich upchatia. Počas prevádzky sa veľkosti otvorov regulátora nemenia a s postupne rastúcou hladinou vodného stĺpca sa otvory regulátora nezmenšujú, ako je tomu u niektorých iných regulačných techník.

DATA | gallery_8 | 77-CEH3.jpg 

 

Inštalácia, obsluha a údržba

Regulátory VORTEX CEH sa inštalujú na stenu prítokovej strany šachty a sú teda počas prevádzky suché / polosuché. Pri inštalácii tohto regulátora je potrebné vytvoriť výškový rozdiel aspoň 300 mm medzi vtokom a odtokom z nádrže. Od regulátora smerom k odtokovému otvoru sa vybetónuje kyneta, ku ktorej sa zvyšok dna šachty vyspáduje. Tým sa minimalizuje hromadenie usadenín v šachte a okolo regulátora. Uľahčí to aj čistenie šachty oplachom zhora pred vstupom. Následná kontrola, servis alebo zmena nastavenia prietoku sa preto môže uskutočniť za optimálnych hygienických podmienok.

DATA | gallery_8 | 78-CEH4.png 

 

Hlavné výhody

  • Žiadne pohyblivé časti
  • Žiadne elektrické časti
  • Veľké prietokové otvory
  • Nerezová oceľ AISI 316L

Všetky tieto vlastnosti znižujú náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Kontakt

Milan Horecký
SLOVENSKO