Regulátor VORTEX CYD

Regulátor  VORTEX CYD

prietok 20 – 600 l/s
suchá inštalácia

Rozsah použitia

Vírové regulátory VORTEX CYD sa vyrábajú obvykle pre prietoky v rozsahu 20 až 600 l/s, viď. graf nižšie. Používajú sa tam, kde musí byť regulátor nainštalovaný na prítoku do šachty, aby nebola zaplavená. Táto šachta potom môže byť označená ako suchá alebo polosuchá. Tento typ regulátora je možné použiť pre všetky druhy odpadových vôd, tzn. pre dažďovú aj splaškovú kanalizáciu. Existujú dve varianty tohto regulátora, ktoré sa líšia svojím prevedením a rozsahom prietoku:

  • CYDV pre prietoky 20-500 l/s
  • CYDX pre prietoky 25-600 l/s

DATA | gallery_8 | 83-CYD1.jpg 

 

Prietoková krivka

Regulátory VORTEX CYD sú navrhnuté tak, že zaisťujú vyšší prietok aj pri nižšej hladine vodného stĺpca v porovnaní s inými regulačnými technikami. Majú strmšiu prietokovú krivku a umožňujú maximálny prietok ako v okamihu vzniku vírového efektu, tak vo chvíli dosiahnutia maximálnej hladiny vodného stĺpca, viď. obrázok prietokovej krivky.

DATA | gallery_8 | 85-CYD3.jpg

 

Nastavenie prietoku

Regulátory VORTEX CYD majú vymeniteľné výtokové otvory, ktoré umožňujú nastaviť prietok v rozsahu ± 20 % pôvodnej kapacity. V prípade potreby zmeniť prietok u už nainštalovaného regulátora nás stačí kontaktovať. Po nahlásení referenčného čísla regulátora vypočítame novú veľkosť odtokového otvoru na dosiahnutie požadovaného prietoku.

 

Optimálna konštrukcia

Konštrukcia regulátorov VORTEX CYD prináša jedinečné regulačné vlastnosti, ktoré umožňujú zachovať veľké priechodné otvory a tým minimalizovať riziko ich upchatia. Počas prevádzky sa veľkosti otvorov regulátora nemenia a s postupne rastúcou hladinou vodného stĺpca sa otvory regulátora nezmenšujú, ako je tomu u niektorých iných regulačných techník. Varianty prevedenia týchto regulátorov umožňujú prispôsobiť sa požadovanému smeru prietoku:

  • CYDV sa hodí do situácií, kde je potrebná pozícia vtoku voči výtoku pod uhlom 90°, pretože konštrukcia regulátora zmení prietok pod uhlom 45° dvakrát.
  • CYDX sa hodí do situácií, kde je potrebná pozícia vtoku voči výtoku pod uhlom 45° alebo kde je potrebný priamy prietok bez zmeny smeru.

DATA | gallery_8 | 84-CYD2.jpg 

 

Inštalácia, obsluha a údržba

Regulátory VORTEX CYD sa inštalujú na stenu prítokovej strany šachty a sú teda počas prevádzky suché / polosuché. Pri inštalácii tohto regulátora je potrebné vytvoriť mierny výškový rozdiel medzi vtokom a odtokom z nádrže. Tento typ regulátora je určený na obetónovanie. Od regulátora smerom k odtokovému otvoru sa vybetónuje kyneta, ku ktorej sa zvyšok dna šachty vyspáduje. Tým sa minimalizuje hromadenie usadenín v šachte a okolo regulátora. Uľahčí to aj čistenie šachty oplachom zhora pred vstupom. Následná kontrola, servis alebo zmena nastavenia prietoku sa preto môže uskutočniť za optimálnych hygienických podmienok.

Zmena smeru prietoku vody regulátorom je iba 45°, čo zaisťuje týmto regulátorom tie najlepšie samočistiace vlastnosti. Keďže nie sú tieto regulátory obzvlášť veľké, je možné ich zabudovať do väčšiny existujúcich alebo novo projektovaných šácht a nádrží.

DATA | gallery_8 | 86-CYD4.png 

 

Hlavné výhody

  • Žiadne pohyblivé časti
  • Žiadne elektrické časti
  • Veľké prietokové otvory
  • Nerezová oceľ AISI 316L

Všetky tieto vlastnosti znižujú náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Kontakt

Milan Horecký
SLOVENSKO