Autoumýváreň Staré Město (CZ)

Odvodňovacie žľaby STORA-DRAIN Optima určené pre vysoké dopravné zaťaženie zachytávajú odpadnú vodu z prevádzky bezkontaktnej umyvárne automobilov v Starom Měste (CZ).
Autoumýváreň Staré Město (CZ)