Hala TEKKA Zelená Hora (PL)

Hala TEKKA Zelená Hora (PL)

Dažďové vody zo striech novej haly a kancelárskej budovy firmy Tekka v Zelenej Hore (PL) sú zvedené do vsakovacej nádrže vybudovanej pomocou systému plastových modulov HIDROCRATE.

Vsakovacia nádrž s využiteľným objemom 19,2 m3 je zostavená z dvoch vrstiev blokov.