Infraštruktúra VRCHOVINA Valašské Meziříčí (CZ)

Infraštruktúra VRCHOVINA Valašské Meziříčí (CZ)

Vsakovacie nádrže vybudované pomocou systému HIDROCRATE sú súčasťou novej dažďovej kanalizácie v ulici Na Vrchovine vo Valašskom Meziříčí (CZ).

Zrážkové vody z novo navrhnutej komunikácie pre plánovanú výstavbu RD sú odvádzané do štyroch samostatných vsakovacích nádrží o využiteľnom objeme:

  • 28 m3
  • 20 m3
  • 14,4 m3
  • 4,8 m3