Letisko Kunovice (CZ)

Letisko Kunovice (CZ)

Odvodňovacie žľaby STORA-DRAIN Optima určené pre vysoké dopravné zaťaženie slúžia na odvodnenie spevnených plôch v areáli letiska v Kunoviciach (CZ).