Námestie Malenovice (CZ)

Námestie Malenovice (CZ)

Odvodňovacie žľaby STORA-DRAIN Top s pozdĺžnym štrbinovým krytom tvoria nenápadný odvodňovací prvok spevnených plôch v okolí kina Květen v Malenoviciach v Zlíne (CZ).