Spalovňa Chotíkov (CZ)

Regulátor prietoku STORA Baffle DB slúži k regulácii odtoku dažďových vôd odvádzaných z areálu spaľovne pre energetické využitie odpadu postavenej neďaleko Chotíkova pri Plzni (CZ).
Spalovňa Chotíkov (CZ)