Športová hala Tvrdošín

Športová hala Tvrdošín

Dažďové vody zo strechy novej multifunkčnej športovej haly v Tvrdošíne sú zvedené do vsakovacej nádrže vybudovanej pomocou systému plastových modulov HIDROCRATE.

Vsakovacia nádrž s využiteľným objemom 25,92 mje vybavená dvomi inšpekčními šachtami s liatinovými poklopmi. Tie umožňujú kontrolu kamerovým systémom CCTV alebo vyčistenie nádrže.