Tunel Ejpovice (CZ)

Kompozitné poklopy STORA-DECK boli použité na zakrytie káblových šácht v novom železničnom tuneli v Ejpoviciach pri Plzni (CZ).
Tunel Ejpovice (CZ)