Automyčka Staré Město

Automyčka Staré Město

Odvodňovací žlaby STORA-DRAIN Optima určené pro vysoké dopravní zatížení zachytávají odpadní vodu z provozu bezkontaktní myčky automobilů ve Staré Městě.