Realizace

Letiště Kunovice
Odvodňovací žlaby STORA-DRAIN Optima určené pro vysoké dopravní zatížení slouží k odvodnění zpevněných ploch v areálu letiště v Kunovicích.
Středisko ZZS Jihlava
Ve výcvikovém středisku zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě jsou dešťové vody odváděny do vsakovací nádrže postavené z modulárního systému plastových prvků STORA Hidrobox.
Dálnice D1 Přerov - Lipník
Regulátory průtoku STORA Vortex CEV zajišťují maximální povolený odtok dešťových vod z nového dálničního úseku D1 Přerov - Lipník nad Bečvou.
Tunel Ejpovice
Kompozitní poklopy STORA-DECK byly použity pro zakrytí kabelových šachet v novém železničním tunelu v Ejpovicích u Plzně.
Automyčka Staré Město
Odvodňovací žlaby STORA-DRAIN Optima určené pro vysoké dopravní zatížení zachytávají odpadní vodu z provozu bezkontaktní myčky automobilů ve Staré Městě.
Náměstí Bojkovice
Pro zachycení a odvod povrchové srážkové vody byly při rekonstrukci náměstí a přilehlých ploch v centru Bojkovic použity vysokozátěžové polymerbetonové odvodňovací žlaby STORA-DRAIN Super.
Spalovna Chotíkov
Regulátor průtoku STORA Baffle DB slouží k regulaci odtoku dešťových vod odváděných z areálu spalovny pro energetické využití odpadu postavené nedaleko Chotíkova u Plzně.
Náměstí Malenovice
Odvodňovací žlaby STORA-DRAIN Top s podélným štěrbinovým krytem tvoří nenápadný odvodňovací prvek zpevněných ploch v okolí kina Květen v Malenovicích ve Zlíně.