Výrobky inšpirované vodou

 • Regulátory
  prietoku
  Regulátory<br>prietoku
 • Odvodňovacie
  žľaby
  Odvodňovacie<br>žľaby
 • Poklopy
  a mreže
  Poklopy<br>a mreže
 • Odlučovače
  Odlučovače
 • Vsakovacie
  moduly
  Vsakovacie<br>moduly
 • Flexibílne
  potrubie
  Flexibílne<br>potrubie
 • Spätné
  klapky
  Spätné<br>klapky
 • Pružné
  spojky
  Pružné<br>spojky
 • Upchávky
  potrubia
  Upchávky<br>potrubia
Provozovna STORA s.r.o.
Prevádzka Stora s.r.o.

Novinky

Prečítajte si to najnovšie, čo sa u nás deje

Zobraziť všetky

Realizácie

Stredisko ZZS Jihlava (CZ)
Vo výcvikovom stredisku zdravotníckej záchrannej služby kraja Vysočina v Jihlave (CZ) sú dažďové vody odvádzané do vsakovacej nádrže postavenej z modulárneho systému plastových prvkov STORA Hidrobox.

O nás

STORA reprezentuje významných európskych výrobcov stavebných prvkov pre kanalizáciu a infraštruktúru. Patríme do belgickej skupiny BSI, ktorej členovia sú našimi hlavnými obchodnými partnermi.

skupina bsi