VSAKOVACIE MODULY HIDROCRATE

20.10.2022
Predstavujeme nový modulárny systém pre dlhodobo udržateľné odvodnenie urbanizovaných území.
VSAKOVACIE MODULY HIDROCRATE

Systém HIDROCRATE tvorí vysoko odolnú plastovú konštrukciu umožňujúcu jednoduchú výstavbu podzemných nádrží na zadržanie, vsakovanie alebo akumuláciu dažďovej vody.

HLAVNÉ VÝHODY:
- Znižovanie objemu vôd odvádzaných z urbanizovaných území
- Ochrana pred preťažením kanalizačných systémov
- Minimalizácia nákladov na vodohospodársku infraštruktúru
- Zvyšovanie kvality odvádzaných povrchových vôd
- Zachytávanie nadbytku živín spôsobujúcich nekontrolovaný rast vodnej vegetácie

Bližšie informácie nájdete tu.

Pre návrh vhodnej veľkosti nádrže, výpočet potrebného množstva jednotlivých konštrukčných prvkov a kompletnú cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.