Realizacje

Hala TEKKA Zielona Góra
Woda deszczowa z dachów nowej hali i biura firmy Tekka, zlokalizowanej w miejscowości Zielona Góra, kierowana jest do modułowego zbiornika rozsączającego HIDROCRATE.
Sportovní hala Tvrdošín (SK)
Dešťové vody ze střechy nové multifunkční sportovní haly v Tvrdošíně (SK) jsou svedené do vsakovací nádrže vybudované pomocí systému plastových modulů HIDROCRATE.
Infrastruktura VRCHOVINA Valašské Meziříčí
Vsakovací nádrže vybudované pomocí systému HIDROCRATE jsou součástí nové dešťové kanalizace v ulici Na Vrchovině ve Valašském Meziříčí.
Lotnisko Kunowice (CZ)
Odwodnienia liniowe STORA-DRAIN Optima przeznaczone do dużych obciążeń komunikacyjnych służą do odwadniania utwardzonych powierzchni na terenie lotniska Kunovice (CZ).
Pogotowie ratunkowe Jihlava (CZ)
W ośrodku szkoleniowym ratownictwa medycznego regionu Vysočina w Jihlavie (CZ) woda deszczowa jest odprowadzana do zbiornika infiltracyjnego zbudowanego z modułowego systemu elementów rozsączających z tworzywa sztucznego HIDROBOX.
Autostrada D1 Přerov - Lipník (CZ)
Regulatory przepływu STORA Vortex CEV zapewniają maksymalny dozwolony odpływ wody deszczowej z nowego odcinka autostrady D1 Přerov - Lipník nad Bečvou (CZ).
Tunel Ejpovice (CZ)
Włazy kompozytowe STORA-DECK zastosowano do zwieńczenia studni kablowych w nowym tunelu kolejowym w miejscowości Ejpovice k. Pilzna (CZ).
Myjnia samochodowa Staré Město (CZ)
Odwodnienia liniowe STORA-DRAIN Optima przeznaczone do dużego natężenia ruchu zbierają wodę wykorzystywaną podczas pracy bezdotykowej myjni samochodowej w miejscowości Staré Město (CZ)
Plac Bojkovice (CZ)
Odwodnienia liniowe STORA-DRAIN Super służące do zbierania i odprowadzania powierzchniowej wody deszczowej zostały zainstalowane podczas rekonstrukcji placu i przyległych obszarów w centrum Bojkovice (CZ)
Spalarnia Chotíkov (CZ)
Regulator przepływu STORA Baffle DB służy do regulacji odpływu wody deszczowej odprowadzanej z terenu spalarni w pobliżu Chotíkov koło Pilzna (CZ), której celem jest energetyczne wykorzystanie odpadów.
Plac Malenovice (CZ)
Odwodnienia liniowe STORA-DRAIN Top z ramą szczelinową tworzą niepozorny element odwadniający brukowanych terenów wokół kina Květen w Malenovice, Zlín (CZ).