VSAKOVACÍ MODULY HIDROCRATE

20.10.2022
Představujeme nový modulární systém pro dlouhodobě udržitelné odvodnění urbanizovaných území.
VSAKOVACÍ MODULY HIDROCRATE

Systém HIDROCRATE tvoří vysoce odolnou plastovou konstrukci umožňující jednoduchou výstavbu podzemních nádrží pro zadržení, vsakování nebo akumulaci dešťové vody.

HLAVNÍ VÝHODY:
- Snižování objemu vod odváděných z urbanizovaných území
- Ochrana před přetížením kanalizačních systémů
- Minimalizace nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu
- Zvyšování kvality odváděných povrchových vod
- Zachycování nadbytku živin způsobujících nekontrolovaný růst vodní vegetace

Bližší informace naleznete zde.

Pro návrh vhodné velikosti nádrže, výpočet potřebného množství jednotlivých konstrukčních prvků a kompletní cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.