Námestie Bojkovice (CZ)

Námestie Bojkovice (CZ)

Na zachytenie a odvod povrchovej zrážkovej vody boli pri rekonštrukcii námestia a priľahlých plôch v centre Bojkovíc (CZ) použité vysokozáťažové polymérbetónové odvodňovacie žľaby STORA-DRAIN Super.