Stredisko ZZS Jihlava (CZ)

Stredisko ZZS Jihlava (CZ)

Vo výcvikovom stredisku zdravotníckej záchrannej služby kraja Vysočina v Jihlave (CZ) sú dažďové vody odvádzané do vsakovacej nádrže postavenej z modulárneho systému plastových prvkov HIDROBOX.