Regulator BAFFLE DB

Regulator  BAFFLE DB

flow 30 – 10 000 l/s
wet mounted

Rozsah použití

Deskové regulátory BAFFLE DB se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 30 až 10 000 l/s, viz. graf níže. Tento typ regulátoru lze použít pro všechny druhy odpadních vod, tzn. pro dešťovou i splaškovou kanalizaci.

DATA | gallery_9 | 87-DB1.jpg 

 

Průtoková křivka

Regulátory BAFFLE DB umožňují regulovat velké množství vody při velmi nízké hladině vodního sloupce. Používají se v situacích, kdy je požadovaný průtok vzhledem k výšce hladiny tak velký, že není možné použít regulátory vírové. Umožňují maximální průtok jak v okamžiku vzniku brzdného efektu, tak ve chvíli dosažení maximální hladiny vodního sloupce, viz. obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_9 | 88-DB2.jpg 

 

Nastavení průtoku

Regulátory BAFFLE DB mají nastavitelné velikosti otvorů. Vtokový i odtokový otvor lze přesně a plynule nastavit v rozsahu ± 25 % vůči středové pozici posuvných clon. Základní pozice clon se u každého regulátoru liší. Průtok lze změnit přímo na místě instalace bez výměny dílů. Stačí pouze uvolnit čtyři šrouby imbusovým klíčem a posunout clony do nové pozice. V případě potřeby změnit průtok u již nainstalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou pozici clon pro dosažení požadovaného průtoku.

 

Optimální konstrukce

Konstrukce regulátorů BAFFLE DB přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velké průchozí otvory a tím minimalizovat riziko jejich ucpání. Během provozu se velikosti otvorů regulátoru nemění a s postupně rostoucí hladinou vodního sloupce se otvory regulátoru nezmenšují, jak je tomu u některých jiných regulačních technik. 

DATA | gallery_9 | 89-DB3.jpg 

 

Instalace, obsluha a údržba

Regulátory BAFFLE DB se instalují na dno odtokové strany šachty a jsou tedy během provozu ponořeny. Tento typ regulátoru je určený k obetonování. K regulátoru se vybetonuje přítoková kyneta, ke které se zbytek dna šachty vyspáduje. Tím se minimalizuje hromadění usazenin v šachtě a okolo regulátoru. Usnadní to také čištění šachty oplachem shora před vstupem. Následná kontrola, servis nebo změna nastavení průtoku se proto může uskutečnit za optimální hygienických podmínek.

Zaoblené dno regulátoru beze změny směru průtoku vody zajišťuje těmto regulátorům ty nejlepší samočistící vlastnosti. Jelikož nejsou tyto regulátory obzvlášť velké, lze je zabudovat do většiny stávajících nebo nově projektovaných šachet a nádrží.

DATA | gallery_9 | 90-DB4.png 

 

Hlavní výhody

- Žádné pohyblivé části

- Žádné elektrické části

- Velké průtokové otvory

- Nerezové ocel AISI 316L

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.