Regulator BAFFLE EB

Regulator  BAFFLE EB

flow 10 – 10 000 l/s
wet mounted

Rozsah použití

Deskové regulátory BAFFLE EB se vyrábí obvykle pro průtoky v rozsahu 10 až 10 000 l/s, viz. graf níže. Tento typ regulátoru lze použít pro všechny druhy odpadních vod, tzn. pro dešťovou i splaškovou kanalizaci.

DATA | gallery_9 | 91-EB1.jpg 

 

Průtoková křivka

Regulátory BAFFLE EB umožňují regulovat velké množství vody při velmi nízké hladině vodního sloupce. Používají se v situacích, kdy je požadovaný průtok vzhledem k výšce hladiny tak velký, že není možné použít regulátory vírové. Průtoková křivka těchto regulátorů je parabolická stejně jako u jiných jednoduchých regulačních technik. Umožňují maximální průtok v okamžiku dosažení maximální hladiny vodního sloupce, viz. obrázek průtokové křivky.

DATA | gallery_9 | 92-EB2.jpg 

 

Nastavení průtoku

Regulátory BAFFLE EB mají nastavitelnou velikost průtokového otvoru. Otvor lze přesně a plynule nastavit v rozsahu ± 25 % vůči středové pozici posuvné clony. Základní pozice clony se u každého regulátoru liší. Průtok lze změnit přímo na místě instalace bez výměny dílů. Stačí pouze uvolnit dva šrouby imbusovým klíčem a posunout clonu do nové pozice. V případě potřeby změnit průtok u již nainstalovaného regulátoru nás stačí kontaktovat. Po nahlášení referenčního čísla regulátoru vypočítáme novou pozici clony pro dosažení požadovaného průtoku.

 

Optimální konstrukce

Konstrukce regulátorů BAFFLE EB přináší jedinečné regulační vlastnosti, které umožňují zachovat velký průchozí otvor a tím minimalizovat riziko jeho ucpání. Během provozu se velikost otvoru regulátoru nemění a s postupně rostoucí hladinou vodního sloupce se otvor regulátoru nezmenšuje, jak je tomu u některých jiných regulačních technik. 

DATA | gallery_9 | 93-EB3.jpg 

 

Instalace, obsluha a údržba

Regulátory BAFFLE EB se instalují na dno odtokové strany šachty a jsou tedy během provozu ponořeny. Mohou být dodány s klínovou spojkou a ovládací tyčí, která umožňuje snadnou a čistou obsluhu z úrovně terénu. Kontrola, servis nebo změna průtoku se proto může uskutečnit za optimálních hygienických i pracovních podmínek. Je-li regulátor vybaven klínovou spojkou, má následující možnosti využití:

  • Regulace průtoku, když je regulátor v normální poloze.
  • Obtok, při úplném vyjmutí regulátoru.

Zaoblené dno regulátoru beze změny směru průtoku vody zajišťuje těmto regulátorům ty nejlepší samočistící vlastnosti. Jelikož nejsou tyto regulátory obzvlášť velké, lze je zabudovat do většiny stávajících nebo nově projektovaných šachet a nádrží.

 

Hlavní výhody

  • Žádné pohyblivé části
  • Žádné elektrické části
  • Velké průtokové otvory
  • Nerezová ocel AISI 316L

Všechny tyto vlastnosti snižují náklady na instalaci, provoz a údržbu.