Otázka / Dopyt

Regulátor BAFFLE DB

Regulátor  BAFFLE DB

prietok 30 – 10 000 l/s
mokrá inštalácia

Rozsah použitia

Doskové regulátory BAFFLE DB sa vyrábajú obvykle pre prietoky v rozsahu 30 až 10 000 l/s, viď. graf nižšie. Tento typ regulátora je možné použiť pre všetky druhy odpadových vôd, tzn. pre dažďovú aj splaškovú kanalizáciu.

DATA | gallery_9 | 87-DB1.jpg 

 

Prietoková krivka

Regulátory BAFFLE DB umožňujú regulovať veľké množstvo vody pri veľmi nízkej hladine vodného stĺpca. Používajú sa v situáciách, kedy je požadovaný prietok vzhľadom na výšku hladiny tak veľký, že nie je možné použiť regulátory vírové. Umožňujú maximálny prietok ako v okamihu vzniku brzdného efektu, tak vo chvíli dosiahnutia maximálnej hladiny vodného stĺpca, viď. obrázok prietokovej krivky.

DATA | gallery_9 | 88-DB2.jpg 

 

Nastavenie prietoku

Regulátory BAFFLE DB majú nastaviteľné veľkosti otvorov. Vtokový aj odtokový otvor je možné presne a plynule nastaviť v rozsahu ± 25 % voči stredovej pozícii posuvných clôn. Základná pozícia clôn sa u každého regulátora líši. Prietok je možné zmeniť priamo na mieste inštalácie bez výmeny dielov. Stačí iba uvoľniť štyri skrutky imbusovým kľúčom a posunúť clony do novej pozície. V prípade potreby zmeniť prietok u už nainštalovaného regulátora nás stačí kontaktovať. Po nahlásení referenčného čísla regulátora vypočítame novú pozíciu clôn pre dosiahnutie požadovaného prietoku.

 

Optimálna konštrukcia

Konštrukcia regulátorov BAFFLE DB prináša jedinečné regulačné vlastnosti, ktoré umožňujú zachovať veľké priechodné otvory a tým minimalizovať riziko ich upchatia. Počas prevádzky sa veľkosti otvorov regulátora nemenia a s postupne rastúcou hladinou vodného stĺpca sa otvory regulátora nezmenšujú, ako je tomu u niektorých iných regulačných techník.

DATA | gallery_9 | 89-DB3.jpg 

 

Inštalácia, obsluha a údržba

Regulátory BAFFLE DB sa inštalujú na dno odtokovej strany šachty a sú teda počas prevádzky ponorené. Tento typ regulátora je určený na obetónovanie. K regulátoru sa vybetónuje prítoková kyneta, ku ktorej sa zvyšok dna šachty vyspáduje. Tým sa minimalizuje hromadenie usadenín v šachte a okolo regulátora. Uľahčí to aj čistenie šachty oplachom zhora pred vstupom. Následná kontrola, servis alebo zmena nastavenia prietoku sa preto môže uskutočniť za optimálnych hygienických podmienok.

Zaoblené dno regulátora bez zmeny smeru prietoku vody zaisťuje týmto regulátorom tie najlepšie samočistiace vlastnosti. Keďže nie sú tieto regulátory obzvlášť veľké, je možné ich zabudovať do väčšiny existujúcich alebo novo projektovaných šácht a nádrží.

DATA | gallery_9 | 90-DB4.png 

 

Hlavné výhody

  • Žiadne pohyblivé časti
  • Žiadne elektrické časti
  • Veľké prietokové otvory
  • Nerezová oceľ AISI 316L

Všetky tieto vlastnosti znižujú náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Kontakt

Milan Horecký
SLOVENSKO